Trabzon Soft | Web Tasarım Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

Bu antlaşma TRABZON SOFT Web Tasarım ve İnternet Reklam Hizmetleri (TRABZON SOFT olarak anılacaktır) ile TRABZON SOFT Web Tasarım ve İnternet Reklam Hizmetlerinden 2. maddede konusu belirtilen hizmeti almak isteyen tüzel ve özel kişiler (ki bu kişiler bu antlaşmada MÜŞTERİ olarak tanımlanmaktadır) arasında akdedilmiştir.

Madde 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ 'nin iletişim, tanıtım, reklâm ve benzeri hizmetlerini yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının TRABZON SOFT tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ 'nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden TRABZON SOFT sorumlu tutulamaz.

3.2 MÜŞTERİ, TRABZON SOFT tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının TRABZON SOFT 'a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, TRABZON SOFT 'un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifrelerinin teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan TRABZON SOFT sorumlu tutulamaz.

3.5 Kullanıcıların veritabanında yol açtığı veri kayıplarından TRABZON SOFT sorumlu tutulamaz.

3.6 MÜŞTERİ web sitesine 3. şahısların bağlantı (link) vermesi durumunda verilen bu bağlantılardan TRABZON SOFT sorumlu tutulamaz.

3.7 Uluslararası .com .net .org gibi alan adı tescillerinde, http://www.icann.org adresindeki şartlar ve kurallar, yurt içi alan adı tescillerinde ODTU DNS Yönetimi kuralları geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

Madde 4 - TRABZON SOFT 'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 TRABZON SOFT, MÜŞTERİ 'nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür.

4.2 TRABZON SOFT, MÜŞTERİ 'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hata veya sorunlardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3 TRABZON SOFT, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (tasarım ve kod değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra 5 gün içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 TRABZON SOFT, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım ( tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.5 Web sitesinin ilk animasyon yayımı sözleşme tarihinden itibaren ….. (………………) gün içinde, bitmiş (animasyon ve database) yayını ….. (………………) gün içinde yapılacaktır.

4.6 TRABZON SOFT sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu izleyecektir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler siteye yansıtılacaktır.

4.7 TRABZON SOFT belli başlı arama motorları (ücretsiz) ve dizinlere sitenin kaydını yapacaktır.

Madde 5 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir. Sonraki yıllarda sözleşmenin uzatılması durumunda her site için (alan adı ve hosting yenileme masrafları, yıllık bakım ücreti yok, danışmanlık hizmetleri üçreti yoktur.) TRABZON SOFT tarafından MÜŞTERİ 'ye o anki fiyatlardan ücretlendirme yapılarak faturalandırılacaktır.

5.2 Hizmet bedeli alan adı, site barındırma, web programlama, tasarım vb. için 1 yıllık ..................... TL + KDV olarak belirlenmiştir. Sonraki yıllarda sadece alan adı ve site barındırma bedeli o anki mevcut fiyatlar üzerinden tahsil edilecektir.

5.3 Hizmet bedeli 'nin ....................TL 'si iş başlangıcında, kalan ................. TL 'si sözleşme tarihinden …. (…………………..) gün sonra MÜŞTERİ tarafından TRABZON SOFT 'a ödenecektir.

5.4 İlk yıl için teknik destek bedeli hizmet bedeline dahildir. Sonraki yıllarda isteğe bağlı olarak teknik destek için ayrıca bir ücretlendirme uygulanmayacaktır.

5.5 Ödemelerin yapılmaması durumunda, TRABZON SOFT taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde TRABZON Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6 (altı) maddeden ve 2 (iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ...../....../20.. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.