Trabzon E-Ticaret Site Tasarımı | Trabzon Web Tasarım

Eticaret Nedir, Faydaları Nelerdir ?

Eticaretiniz varsa firmanızın 7/24 açık bir şubesi var demektir.

E-Ticaret internet ortamın'da insanların belirli sistemler üzerin'de gerçek ya da sanal ürünleri para karşılığın'da satın alması işlemidir. Kısa'ca tanımlayacak olur'sak e-ticarete, ticaretin elektro'nik versiyonu'dur diyebiliriz. Elektronik Ticaret veya "E-Ticaret" anlam olarak genellik'le internet üzerin'de mal ve/veya hizmet satın alma hareketi olarak tanımlanmaktadır. Özellik'le günümüzün sıcak konusu olarak her web sitesi üzerin'de sanal mağazalar veya sanal alışveriş merkezleri görmek mümkün'dür. Eticaret, ürün ve hizmet satın alma/satma faaliyetinin bilgisayar ağları kanalıy'la gerçekleştirilmesinin yanı sıra; sunulan ürün için talep yaratmak (pazarlama), müşteri desteği vermek (satışın bütün evrelerinde), ticari kurumlar ile müşterileri arasındaki ticari ve lojistik iletişimi yine küresel bilgisayar ağları kanalıyla sağlamaktır. Bunun yanın'da firmanın yönetimini kolaylaştırıcı sitemler'dir.

E-Ticaretin yararları

Firma'nın internet üzerin'den müşteri'lerine bilgi sunabilece-ği 7/24 açık bir şube'si oluşur.

Elektronik ortam'da saniyeler için'de veriler aktarıldığın'dan zamandan tasarruf gerçekleşir.

Müşteri için daha fazla ürün seçene'ği sunulmak'ta-dır.

Sanal mağaza'nız , maddi yükünüzü azaltalabi'lir.

Stok , maliyet bilgileri elektronik ortam'da olduğu için tedarik'çi firma stok yapmak durumun'da kalmaz. Stoğun'da ne kadar ürünü olduğunu ve bu ürünler'den kaç tane sattığını bilir.

Tedarikçi'nin büyük bir ofise ihtiyac duyma'dan internet üzerin'den sanal alışveriş merkezini oluşturmasına olanak sağlar.

İnternet gibi global bir ortam'da kolay kolay dalgalan'ma olmayaca'ğı için enflasyon nedeniy'le zarar oluşmaz.

Bu yararları alıcı ve satıcı olarak sınıflandıracak olursak; müşteri tarafından yararları

Kullanıcı'ların, evden çıkma'dan hız'lı bir şekil'de alışveriş yapmasını sağ'lar.

Ürün fiyatı araştırmasın'da oluşacak ulaşım masrafı orta'dan kalkar.

Daha fazla ürün çeşidi görerek seçme imkan'ı bulur.

İhtiyaclarına uygun ürünü bulmak daha kolaydır.

Ürün hakkında, ürünü kullananlar tarafından yapılan yorumlar sayesinde daha net bilgilere sahip olur.

Satıcı tarafından yararları

Firma'lar ürünlerini satabileceği maliyeti düşük ve her an ulaşıla'bilir bir mağaza'ya sahip olurl'ar.

Ürünler'i hakkın'daki bilgileri detay'lı olarak sunabileceği bir platform'dur.

Stogunda'da ürün'leri bulundurmayarak talebe göre satış yapıla'bilir.

Sadece faaliyet'te olduğu bölgede değil tüm Türkiye ve Dünya'da yeni müşteri bulma imkanı yüksek'tir.

Ulaşılabilirliği kolaylaşır.

Eticaretiniz varsa firmanızın 7/24 açık bir şubesi var demektir.

Yaptığımız İşlere Bakabilirsiniz

Trabzon Soft Web Tasarım E-Ticaret V1

1,750 TL'lik Paket 0 (541) 901 16 61

Demoyu İncele

Trabzon Soft Web Tasarım E-Ticaret V2

2,250 TL'lik Paket 0 (541) 901 16 61

Demoyu İncele